Busch Jaeger | Schakelmateriaal

Busch-Jaeger | Schakelmateriaal

Ieder mens moet zich kunnen ontplooien, waar hij zich ook bevindt – thuis, op het werk of in hotels. De nieuwe intelligente besturing geeft ieder individu eenvoudig meer speel- ruimte. En dat is precies wat ABB wil bereiken. Alle nieuwe toepassingen werken perfect samen en scheppen een veelz dig toekomstgericht systeem dat ieder moment kan worden uitgebreid.

Dit is een van de sterke punten van een wereldw d opere- rende aanbieder: de beste knowhow ter wereld bundelen en als toonaangevende standaard aanbieden. Investeringen in de gebouwentechniek z n duurzaam omdat ze steeds op de nieuwste stand der techniek worden gebracht en nieuwe oplossingen bieden – voor de eisen van morgen als het gaat om comfort, veiligheid en e ciëntie

Om de dagelijkse gang van zaken te vereenvoudigen, moeten alle techni- sche details perfect in elkaar grijpen. Het doel is de ideale functionaliteit. Alleen zo ontstaat de perfecte vorm. Een elegant wandpaneel biedt bijvoor- beeld de volledige individuele controle over klimaat en verlichting – en dat allemaal met enkele vingerbewegingen. Ook energie besparen gaat bijna vanzelf: met een subtiele aanwezigheidsmelder. Eenvoudig leven zonder complicaties en met duidelijke functionaliteit: dat is de menselijke maat, het aangename gevoel dat, alles perfect samenwerkt. En precies dat is de technologie van Busch-Jaeger