Necto Systems

Necto Systems | LED-verlichting

Human Centric Lighting

Deze technologie is bedoeld om iemands welzijn, stemming en gezondheid te bevorderen. Het kan de concentratie, veiligheid en efficiëntie op de werkplek of educatieve omgevingen verbeteren. Het kan genezingsprocessen en de preventie van chronische ziekten ondersteunen bij personen met onregelmatige dagelijkse routines of in de ouderenzorg.

Binnen het bereik van het Human Centric Lighting concept kunnen twee belangrijke stromingen worden onderscheiden: Enerzijds het stimuleren van biologisch organisme en cognitieve prestaties. Anderzijds, de creatie van een emotioneel stimule- rende omgeving en een aantrekkelijke atmosfeer.

Toepassing:

Het succes van HCL berust op de keus voor een licht management systemen dat gesynchroniseerd kan worden met het menselijk circadiane ritme (biologische 24-uurs klok). De lichtverdeling wordt aangepast aan de verschillende daglichtcondities en specifieke vereisten van individuen gedurende de dag. Dynamische veranderingen van kleurtem- peratuur en verlichtingssterkte, samen met een uitgebreide lichtverdeling van zowel directe als indirecte lichtbronnen, stimuleren het menselijk organisme. Waar conventionele verlichting syste- men vaak gebaseerd zijn op een unidirectionele, tijdconstante lichtverdeling, dienen HCL systemen uitgerust te zijn met regeldynamiek, waarbij er een combinatie is tussen verlichting uit meerdere richtingen (indirect), kleurtemperaturen en licht- opbrengst.

LICHTEFFECTEN

Gezondheid

 • Verbeterde werkzaamheid van geneesmiddelen, zoals antidepressiva
 • Kortere therapie tijden en capaciteitseisen
 • Minder risico op borstkanker voor medisch personeel, vanwege de lage melatonine onderdrukking door de nacht
 • Maximaal welzijn ondanks een laag natuurlijk daglicht niveau

Scholing 

 • Verminderde vermoeidheid en korte activatietijden 
 • Uitgebreidere en diepere periodes van concentratie
  – Leessnelheid
  – Fout percentage
  – Motorische stoornissen

Kantoor 

• Verhoogde motivatie van werknemers en betrokkenheid • Individuele maximalisatie van concentratie en energie
– Verhoging van prestaties op het werk
– Vermindering van vermoeidheid
– Hogere alertheid
– Licht gevoel in het hoofd
– Hoogste medewerkertevredenheid

Industrie

• Verbeterde output en minder fouten bij repetitief werk
• Bioritme aanpassing voor nachtdienst werknemers
• Verhoging van de productiviteit
• Positief effect van de veranderende kleurtemperaturen op werk
prestaties
• Ploegendienst werknemers prefereren een laag belichting niveau bij
een hogere kleurtemperatuur

Retail

• Product presentatie bij daglichtkleuren
• Langere “dagtijd” in winkelcentra
• Seizoensgebonden verlichting als aankoop stimulans
• Grote flexibiliteit door het veranderen van ambiance zonder 
verbouwing

Hospitality

• (Gekleurde) accentuering van architectuur en design
• “Mood support” in de wellness en restaurants
• Daglicht effect voor donkere gebieden, bijv. receptie, foyer, vloeren

Wonen

• Preventie van depressie en dementie
• Geïntegreerde wake-up en ontspanning ondersteuning
• Hogere verlichtingssterkte, hoge kleurtemperaturen en dynamisch